Homeopathie vaak niet effectiever dan placebo

Uit recent onderzoek is gebleken dat homeopathie bij veel verschillende ziekten geen waarneembare effecten met zich mee brengt. De onderzoekers stellen hierbij dat homeopathie dan ook vaak niet veel effectiever is dan het placebo-effect. Een placebo is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven, maar bevat geen werkzame stoffen die de kwaal ook daadwerkelijk verhelpen. Wel wordt vaak gedacht dat een dergelijk geneesmiddel helpt. Dit wordt het placebo-effect genoemd.

Homeopathie

De wetenschappers die aan het onderzoek meewerkten onderzochten dan ook 176 verschillende onderzoeken om te kijken of homeopathie een geldige behandelingsmethode is. Deze 176 verschillende studies waren gericht op 68 verschillende ziektes. Na alle informatie in kaart te hebben gebracht stelden de onderzoekers dat homeopathie niet veel effectiever werkt dan een placebo. Veel van de onderzochte studies hadden dan ook geen enkele waarneembare effecten met zich mee gebracht, waardoor de werking van homeopathie steeds minder effectief werd.

kruiden

Alternatieve geneeswijze

Homeopathie is een geneeswijze waarbij de alternatieve geneesmiddelen voornamelijk dezelfde stof bevatten dan de stof waar de patiënt ziek van werd. De aanhangers van homeopathie stellen dan ook dat wanneer je een dergelijke stof verdunt, je lichaam in staat is om de symptomen te kunnen bestrijden. Uit het onderzoek bleek dan ook dat veel homeopathische middelen al bestaan uit reeds verdunde stoffen. Deze worden daarna nog vaker verdunt met water, waardoor er vrijwel niets van de originele stof overblijft. Hierdoor wordt de effectiviteit van het homeopathische geneesmiddel steeds minder groot en wordt het effect dus gelijk gesteld aan het effect wat veel mensen ondervinden na het innemen van een placebo.

Placebo

Ook hierbij worden geen werkzame stoffen aan het geneesmiddel toegevoegd. Wanneer mensen niet op de hoogte zijn dat ze een placebo krijgen toegediend, maar toch een geneesmiddel gebruiken voelen zij vaak dat de klachten minder worden. Dit effect, waarbij je denkt dat het geneesmiddel helpt, wordt het placebo-effect genoemd. Dit effect wordt ook wel het verwachtingseffect genoemd, doordat je verwacht een positief effect te krijgen van het geneesmiddel, doordat bijvoorbeeld een dokter dit middel voorschrijft. Patiënten vertrouwen de behandelaar dan ook en verwachten dat de dokter hen voorziet van een goed werkend middel. Doordat het vertrouwen en de hoop in de dokter en het middel hoog is, merken veel mensen verbetering, terwijl dit niet aan het geneesmiddel kan liggen. Daar zitten immers geen werkzame stoffen in.

Veel mensen zien het voorschrijven van een placebo door een arts dan ook vaak als onethisch, omdat je als patiënt de verwachting hebt om echt te worden geholpen om de klachten te verminderen. Wel kan een arts er in sommige gevallen voor kiezen om een placebo voor te schrijven wanneer dit medisch-pragmatische redenen dient op basis van de vastgestelde diagnose.